O iniciativě

Za udržitelné lesní hospodaření

Iniciativa Živý les pro živý region propojuje místní obyvatele oblasti především Ždánického lesa a Chřibů, kterým není lhostejná plošná těžba ekologicky velmi cenných listnatých lesů.

Našim cílem je prosazovat přírodě blízké způsoby hospodaření v lesích jihovýchodní Moravy a ochranu jejich biodiverzity, která je mimořádná z pohledu celé České republiky.

Současný trend necitlivé plošné těžby je znepokojivý především v kontextu klimatických změn. V České republice se velká část lesů rozpadla kvůli suchu a následné kůrovcové kalamitě. A zbylé porosty zdravých listnatých lesů zde na Moravě se těží nešetrným a vysoce rizikovým plošným způsobem. Přitom význam našich lesů je daleko rozmanitější než pouhá produkce dřeva. Pomáhají zadržovat vodu, ochlazují prostředí, brzdí extrémní klimatické jevy, ukládají uhlík, jsou našim přírodním dědictvím a zdrojem ohromné biologické rozmanitosti.

Nejsme aktivisté, kteří stojí proti těžbě dřeva, nicméně důrazně požadujeme šetrné formy hospodaření. Věříme, že citlivý přístup k hospodaření je základem pro zachování lesů a přinese benefit pro celý region, všechny obce a místní obyvatele.

Petice

Znění a záměr petice

Abychom mohli účinně oslovit místní starosty, regionální politiky a správce lesů, musí nás být hodně.

Petice umožní posbírat hlasy všech, kterým není lhostejné, co se děje v lesích našeho regionu. A vyjádřit jasný názor, že chceme změnu v nastavení hospodaření – změnu z velkoplošných těžeb na přírodě blízké postupy, které zajistí udržitelnost a vyváženost mezi ekonomickými a ekologickými potřebami. Změnu, která zajistí ochranu jedinečné biodiverzity našich listnatých lesů.

Právě připravujeme

Vymýšlíme aktivity, jak upozornit na problém nadměrné těžby a ztráty cenných lesních celků v regionu

Zde najdete informace o našich připravovaných akcích.

Hlavními tématy našich veřejných workshopů a otevřených debat jsou udržitelné lesnictví, správa ekosystémů tváří v tvář globálním klimatickým změnám a ochrana vodních zdrojů v našem regionu.

Zapojte se také Vy

Aby se doopravdy změnil přístup k managementu lesů je třeba i Vaše podpora

Známe velmi dobře pocit bezradnosti, když procházíte holými mýtinami vytěženého lesa. A jak silný je pocit zmaru, že s tímto stavem Vy jako jedinec nemůžete nic udělat.

Je tu ale mnoho možností, jak dát najevo Váš názor, že je na čase plošné kácení zdravých lesů zastavit.

Můžete podepsat petici, přidat se do FB skupiny Živý les pro živý region, sdílet příspěvky, mluvit se svými starosty, oslovit regionální politiky, napsat na ředitelství Lesů ČR a na Ministerstvo zemědělství ČR, fotit vytěžené plochy a fotky umisťovat na sociální sítě, podpořit naši iniciativou darem, abychom mohli pokračovat dál.

A především se zajímat o to, co se v lesích okolo Vás děje – velká část lesů v našem regionu patří státu, je tedy majetkem i Vás. I Vy jste součástí rozhodování, v jakém stavu chceme mít lesy a jak se v nich má hospodařit.